top of page

Maalime meeskonna pilti!

Maalime meeskonna pilti!

SÜSTEEMNE LÄHENEMINE JA MAALIMINE enese- ja meeskonnaarengu toetajana

KES ON KOOLITUSPÄEVA LÄBIVIIJAD?

Evelyn Soidla – coach, superviisor, meeskonnaarendaja
Meelika Randma – maalimine, deko

MIS ON KOOLITUSPÄEVA EESMÄRK?

1. Teadlikkuse tõstmine meeskonnas (iga liikme roll meeskonnas)
2. Veelgi parema koostöö tekitamine läbi üksteise tundmaõppimise ja ühiste kokkulepete tegemise
3. Enda tugevustest ja arengukohtadest teadlikuks saamine
4. Motivatsiooni tõstmine
LISAKS:
5. Õpid ära maalimistehnikad (fine art)
6. Väljendad ennast läbi kunsti (maalimise)
7. Õpid värve ja materjale paremini tajuma ja kasutama (struktuurpasta, akrüül, liimid, jne - mixed media)
8. Õpid tundma tarvikuid

MILLISEID MEETODEID KASUTATAKSE?

1. Süsteemsest coachingust tulevad loovmeetodid (systemic coaching constellations)
2. Individuaalne töö
3. Paaristöö
4. Grupitöö

MIS ON TEISTMOODI PÄEVA LÕPUKS?

1. Meeskonna liikmed on üksteisest ja meeskonnast teadlikumad.
2. Meeskonna liikmed on koos mõtestanud meeskonna normid läbi väärtuste ja uskumuste. Ühisosa tekitamise tulemusel areneb koostööoskus veelgi.
3. Ühises ruumis oldud aeg on olnud motiveeriv edasiseks koostööks meeskonnas
4. Kõik osalejad on omandanud teadmised maalimistehnikatest.
5. Valminud on imeline (meeskonna) maal .

MILLINE NÄEB KOOLITUSPÄEV VÄLJA?

PÄEVAKAVA

10.00 - 11.00 Avame päeva. Kokkulepete tegemine. Tutvumine. Paabulind kui sümbol – mida see meile räägib? Iga meeskonna liige on oluline! Süsteemid kuhu oleme kuulunud.
11.00 - 11.15 Energiapaus
11.15 - 12.15 Maalimine.
12.15 – 13.15 Meeskond kui süsteem. Meie uskumused, väärtused ja mustrid.
13.15 - 14.00 Lõunapaus
14.00 - 16.00 Maalimine
16.00 - 17.00 Meeskonna PAABULINNU SABA. Millest see koosneb? Päeva kokkuvõte. Meeskonna reflektsioonid/mõtted. Edasised kokkulepped.

MIS ON KOOLITUSPÄEVA HIND?

Hind lepitakse kokku vajadusest ja grupi suurusest lähtuvalt.

KUIDAS SAAD MEIEGA KONTAKTI?
Evelyn Soidla – Evelyn.soidla@epconsulting.ee

VARIANDID:

PAABULIND (1.variant)

Paabulind on terviklikkuse ja elujõu sümbol. Pikaealisuse ja energia esindajana toob see lind tähenduse, et on ehk aeg astuda samm tagasi ja mõelda, kus sa oma elus oled ja kuhu tahad jõuda indiviidina.
See lind on ilu kehastus. See graatsiline ja võimas loom pakub õppetunde enesearmastuse, au, aususe, eluliste väljakutsete ja tundmatuse vastu astumise tähtsuse kohta.

Kogu paabulinnu sümboolika toetab mõtteviisi, et iga inimene on eriline koos oma pagasiga minevikust, tuleb ainult välja uurida milline on konkreetne paabulind ja millised suled tal on.

MIKS MAALIME JUST PAABULINDU?

Kujuta ette, et kõik süsteemid, kuhu oled kunagi kuulunud, on sinu taga, kui paabulinnu saba suled. Sinu kogemus süsteemidega liitumisest, lahkumisest ja kuulumisest on sinuga alati kaasas.
Iga saba sulg esindab ühte süsteemi, millesse oled kunagi kuulunud ning millest oled endaga kaasa võtnud kindla pagasi.
Saba sulgi uurides selgub, et sinus on palju positiivset, mida igapäevaselt endas kaasas kannad, aga ka negatiivset.
See, kuidas erinevatesse kogukondadesse astumised ja sealt lahkumised meid mõjutavad, seda me töötoas uurimegi.
Meeskonna paabulinnu sabas leiame kõigi meeskonna liikmete ressursid. Mida teadlikumad oleme sellest sabast, seda kergemini sujub koostöö ja tekib sisemine motivatsioon.

Kogu lähenemine baseerub süsteemsel coachingul (systemic coaching constellations).

KUIDAS COACHING JA MAALIMINE MEIE ARENGULE KASULIKUD ON?

Coaching on protsess, mis toetab inimeste eesmärkide elluviimist ning isikliku ja professionaalse potentsiaali avastamist. Loob teadlikkust ja annab vastutuse. Läbi coachingu printsiipide rakendamise saad tõsta teadlikkust ning seeläbi tulemuslikkust.

Süsteemne coaching võimaldab uurida varjatud dünaamikaid suhtlemises. See lähenemine on väga tõhus teadlikkuse tekitaja.

Kunsti tegemine, olgu see maalimine, joonistamine või voolimine, leevendab juba iseenesest pingeid. Sageli võib probleemist rääkimine jääda liiga ratsionaalseks. Inimesed väljendavad sel juhul vaid seda, kuidas peaksid asjad olema või võiksid olla. Maalimine on turvaline viis iseendani jõuda ja endaga töötada. See aitab väljendada tegelikke, palju sügavamaid emotsioone, mis võivad inimest ennastki üllatada.

90 % meie tegevusest on alateadlik, seega kõik mis käsi lõuendile maalib, ei ole teadlik. Läbi maalimise võime leida huvitavaid avastusi iseenda ja tiimi kohta, kuhu kuulume. See, millise lõuendi valime ja milliste värvidega me valime pildi teha, on otseselt seotud hetkeolukorraga sinu elus. Maailm on üllatusi täis!

ELUPUU (2.variant)

Elupuud olid universaalse maailmapuuna Euroopas tuntud juba kiviajal. Kujundit on peetud maailma keskmeks ja kõikide eluprotsesside aluseks. Sümboliseerib ühendust maa ja taeva vahel. Elupuu, kui maailma tsentner ja kõigi eluprotsesside alus on ühtlasi olnud absoluutse reaalsuse ja surematuse sümbol.
Elupuud on peetud ka isikliku arengu, unikaalsuse ja ilu sümboliks. Puu kasvab üles ja väljapoole, tähistades seda, kuidas inimene muutub tugevamaks ning suurendab oma teadmisi ja kogemusi kogu elu jooksul.

MIKS MAALIME JUST ELUPUUD?

Meeskonna (või individuaalse) puu loomine on suurepärane meetod vaadata kust tuleb iga meeskonna liige, millised on tema tugevused ja nõrkused täna ja kuidas seda saab tuleviku plaane realiseerides edukalt ära kasutada.
Samamoodi on võimalik ka luua iga meeskonna liikme enda elupuu, milles kajastub tema minevik ja pagas koos sellega; mida kannab ta endas täna, ja mida annab selle pagasiga tulevikus teha. Igas inimeses on ressurss!
Me võime maalida elupuud, karjääripuud, küllusepuud, vmv, iga kord on idee sama. Juured märgivad minevikku, tüvi märgib olevikku ja võra (lisaks õied ja viljad) märgivad tulevikku.

MÄED (3.variant)

Mäed on salapärane sümbol, sest pole asjata, et mäenõlvu ja kurusid leidub legendides.

Mägi tähistab sageli otsuse tegemise hetke. Vaja on teha mingi valik. Mäega seostub tihti ohu teema - sul on oht langeda või libiseda valedesse valikutesse.

Samas sümboliseerivad mäed alati eesmärke/sihte, mida soovitakse saavutada. Teekond sihini võib olla väga erinev.

MIKS MAALIME JUST MÄGESID?

Mäed ja mäekurud on sageli seotud eesmärgistamisega (visiooni ja missiooniga) ja nende eesmärkide täideviimisega.
Mägede maalimine annab võimaluse visualiseerida isiklikud või meeskonna eesmärgid. Keskkond, mida maalime mägede ümber, annab märku sellest, milliseid takistusi me teekonnal kogeme.
Analüüsime teekonda eesmärgini, räägime takistustest ja piirangutest, samas ka teguritest, mis soodustavad kiiremat ja tõhusamat eesmärgi saavutamist.

bottom of page