top of page
ep-consulting-graphics-02.png

"Keeleõpetajast keele-coach’iks"

Osale uuenduslikus koolitusprogrammis

ep-consulting-graphics-01.png

Muuda õpilaste tulemused märgatavalt paremaks, tunnid kaasahaaravamaks ja kuluta vähem aega nende ettevalmistamisele.

keelecoach1.jpg
ep-consulting-graphics-01.png
keelecoach2.jpg
ep-consulting-graphics-02.png
loe

Oled keeleõpetaja, kes armastab oma tööd ja soovib pakkuda õpilastele parimat, kuid vaatamata kogu vaevale ja pühendumisele tunned, et traditsioonilised meetodid ei too soovitud tulemusi. Õpilaste huvi on hajunud, motivatsioon langenud ja tulemused jäävad ootustele alla.

 

Oled kindel, et on olemas viis, kuidas muuta õppimiskogemus nii enda kui ka õpilaste jaoks mängulisemaks, paeluvamaks ja tulemuslikumaks, aga ei tea, kust alustada.

Mul on hea meel öelda, et olen välja töötanud uuendusliku ja köitva programmi, mis aitab just sinusugust õpetajat!

„Keeleõpetajast keele-coach’iks“ on programm, mis muudab huvitavamaks su töö, parandab õpilaste suhtumist ja muidugi ka õpitulemusi. 

 

Sa õpid kasutama meetodeid, mis muudavad õppimise paindlikuks ja huvitavaks – õppeprotsessist saab edukas koostöö, mis köidab nii sind kui ka su õpilasi. Õpilaste tulemused muutuvad palju paremaks ja, mis kõige parem, sina kulutad seejuures vähem aega tundide ettevalmistamisele. 

 

Programmi läbides tuleb sul jälle meelde, miks sa üldse õpetajaks hakkasid. Paneme sinu ja su õpilaste silmad jälle särama!

 1. Õppeprotsess muutub sinu jaoks kergemaks, õppija jaoks efektiivsemaks.

 2. Õpid kasutama coaching’u elemente ja võtteid – sinust saab keele-coach.

 3. Säästad väärtuslikku aega, sest annad vastutuse õppimise eest õppijale.

 4. Õppija kaasatus, motivatsioon ja vastutustunne suurenevad.

 5. Tunnid muutuvad huvitavamaks, paindlikumaks ja õpilaste jaoks vahvamaks.

 6. Sul on vähem stressi ja läbipõlemise oht on väiksem.

 7. Õpid paremini eesmärke seadma, su õpetamis- ja suhtlusoskused paranevad.

 8. Jõuad keskenduda iga õppija vajadusele ja aitad tal saavutada oma (keelega seotud) eesmärke.

 9. Keele-coach’ina oled palju eneseteadlikum ja juhid ennast ise. Samuti suudad muutustega hästi toime tulla.

Kuidas programm sinu õpetamiskogemust muudab?

ep-consulting-graphics-02.png
ep-consulting-graphics-02.png

Kellele koolitusprogramm 
kasulik on?

„Keeleõpetajast keele-coach’iks“ on suurepärane täiendkoolitus kõigile õpetajatele ja koolitajatele. 

 

Programmi pealkiri viitab küll keeleõpetajale, aga võtted ja teadmised, mis sa selle käigus omandad, on universaalsed. Need on kasulikud kõigile, kes õpetavad lapsi või täiskasvanuid nii üldharidus- kui ka keelte- vm koolis.

 • Keeltekooli õpetajale

 • Üldhariduskooli õpetajale

 • Nii laste kui ka täiskasvanute õpetajale

 • Eraõpetajale

 • Kooli arengujuhile, koolitusjuhile, mentorile

Varasemad teadmised coaching’ust ei ole vajalikud.

Programmi ülesehitus

Programm koosneb kahest osast, kummaski kuus moodulit. Iga mooduli jaoks on üks koolituspäev, mis toimub üle nädala Tallinnas.

 

Kohtume seega 12 koolituspäeval.

ep-consulting-graphics-02.png

1. osa. "Esimesed sammud keeleõpetajast keele-coach'iks"

 1. moodul. Keeleturg ja keeleõppe suunad

 2. moodul. Keele-coach’i identiteet ja roll

 3. moodul. Muudatuste tasandid ja protsessid

 4. moodul. Keeleõpetamine vs keele-coaching

 5. moodul. Keele-coaching’u struktuur ja eesmärkide püstitamine

 6. moodul. Eetika, piirid ja coachingu-kultuur

2. osa. Lähme süvitsi

 1. moodul. Coach’i põhioskused 

 2. moodul. Õigete küsimuste esitamise kunst

 3. moodul. Keele-coaching grupile

 4. moodul. Neurolingvistiline programmeerimine keele-coach’i töös 

 5. moodul. Takistuste ja piirangute eemaldamine õpiprotsessis

 6. moodul. Keele-coach'i areng – tagasiside aitab edasi, edasiside veelgi kaugemale

Iga moodul kestab kaheksa akadeemilist tundi pluss neli akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Programmi koostaja
Evelyn Soidla

Tere!

Olen inglise filoloog ning sertifitseeritud coach, superviisor ja juhtimiskoolitaja. Olen sinu teejuht põneval rännakul õpetajast coach’iks saamisel ükskõik mis aines.

Pärast esimese kõrghariduse omandamist töötasin 20 aastat keeleõpetajana. Mulle meeldis mu töö ja ma tegin seda hästi, kuid lõpuks tundsin, et soovin kogeda ka midagi muud.

Sattusin juhuslikult supervisioonile ja coaching’ule, vaimustusin neist ning asusin õppima Rahvusvahelisse Supervisiooni ja Coachingu Instituuti (ISCI). 

Olen coach’i ja superviisorina töötanud üle kaheksa aasta. Olen omandanud isikupärase ja häid tulemusi toova lähenemise, mida hindavad nii juhid, spetsialistid kui ka ettevõtjad.

Muidugi ma ei ole unustanud oma vana armastust, keeleõpet. Uues ametis nägin, et põnevaid coaching’u-meetodeid saab kasutada ka koolis ja koolitustel, et suurendada õppijate motivatsiooni ning teha tulemused paremaks ja õpetaja elu lihtsamaks.

Panin oma kaks ametit kokku ja töötasin välja programmi „Keeleõpetajast keele-coach’iks“, mis aitab õpetajatel ja koolitajatel paremaid tulemusi saavutada, kulutades seejuures vähem aega tundide ettevalmistamisele.

Mul on hea meel öelda, et programmi vilistlaste tagasiside ja tulemused kinnitavad seda. Mõnda näidet saad lugeda altpoolt.

Tule õpi uusi oskusi ja muuda oma õpetajatöö huvitavamaks!

ep-consulting-graphics-01.png

Tagasiside

ep-consulting-graphics-02.png

Elen Laanemaa
Sisekaitseakadeemia keelekeskuse juht

Olin juba kaua otsinud midagi teistsugust ja tõhusamat, aga ei teadnud, mis see on, kuni jäi silma Evelyni keele-coaching’u info. See oligi see, mida olin otsinud. Pärast kursust muutus palju. 

Mõtlen rohkem ja teadlikumalt nii oma sise- kui ka väliskõnele, olen võtnud aega õppuritega õppeprotsessis samastuda ja mõista, miks keegi nii või naa käitub.

 

Olen muutnud kursuste ülesehitust, lasknud lahti nii palju kui võimalik sellest, mis on ette antud, ja võimaldanud õppuril valida oma tee, oma meetodid; lasen tal endal otsustada.

 

Pean meeles, et õppetöö alguses teeme kokkulepped ja tuleme nende juurde tagasi, kui on vaja midagi üle vaadata, muuta või meelde tuletada – töötab hästi!

 

Teadmine, et ma ei pea õppejõuna tegema 100% – teen 80%, annan õppurile rohkem vabad käed; ma ei võta nende eest vastutust ja kaasan õppurit kogu protsessi vältel.

 

Olen hakanud oma peas kahekõnet pidama. Keerulistes olukordades küsin, miks ma seda teen või miks see mind ärritab. Tegeliku põhjuse mõistmine on põnev ja üllatavalt rahustav.

 

Olen saanud üldse palju teadlikumaks ja targemaks, maailmapilt on värvilisem, olen avastanud endas nii palju. „Ole empaatiline! Igas inimeses on potentsiaal ja iga inimene on 100% väärt!“ Seda mõtteviisi kasutan nii töö- kui ka isiklikus elus!

 

Evelyn on koolitajana särav ja tekitab usaldust. Ta teab, mida räägib, ja loob mõnusa, arenemiseks vajaliku õhkkonna!

Anu Joon
Tartu Erakool, inglise keele metoodik

Pean tunnistama, et pärast seda kursust muutus minu elus päris palju. Keeleõppe mentorina muutus kindlasti mõttelaad paljude asjade kohta. Eriti põnev oli teada saada, mil viisil saab keeleõpetaja anda õppimise eest vastutuse õppijale. 

 

See kõlab vägagi haridusuuenduslikult ja muudaks kindlasti paljugi meie koolielus. Eriti õpetajate töökoormuse osas. 

 

Kuna keele-coach peab olema enesekindel, uudishimulik, lahendustele suunatud ja oma isikuomadusi hästi tundma, siis pöörati programmis sellele teemale õigustatult palju tähelepanu. Sain teema kohta teada sama palju kui enda kohta – kuidas oma meelt ja keha teadlikult tasakaalus hoida selleks, et paremini toimida era- ja tööelus. Lähen ikka ja jälle tagasi kursuse jooksul tehtud märkmete ja soovitatud kirjanduse juurde, et neid teadmisi paremini rakendada.   

 

Evelyn oli väga hästi ettevalmistunud ja teema meie jaoks läbi mõelnud. Kõik sujus suurepäraselt ja kursuse kasutegur oli minu jaoks väga suur. Ühised tegevused ja arutelud toimusid viisil, mis aitab sisse elada keele-coach’i mõttemaailma. Evelyn on väga suure empaatiavõimega, kindlameelne ja professionaalne, tänu millele tekkis grupis väga usalduslik ja õppimist soodustav õhkkond. 

 

Mul on hea meel, et niisugune kursus on teoks saanud ja et paljud eesti õpetajad saavad sellest innustust oma töös nagu minagi.

 

Kiidan ka kursuse ülesehitust. Kahe–kolmenädalased vahed andsid aega mõtetel settida, lugeda ning ka ise midagi järgi proovida. Saime alati oma küsimustele ammendavad vastused.

Hind

1.osa: 675€ + km

1.osa + 2.osa: 1.350€ + km

ep-consulting-graphics-02.png

Kursuse ajakava

Iga kohtumine 10.00 – 16.00.

ep-consulting-graphics-02.png

1. osa. "Esimesed sammud keeleõpetajast keele-coach'iks"

 1. 23.08.2024

 2. 06.09.2024

 3. 20.09.2024

 4. 04.10.2024

 5. 18.10.2024

 6. 01.11.2024

2. osa. Lähme süvitsi

 1. 16.08.2024

 2. 28.08.2024

 3. 11.09.2024

 4. 27.09.2024

 5. 11.10.2024

 6. 25.10.2024

Registreeri  kursusele

Oled kirjas! Saatsime sulle meilile info tasumise kohta. Sinu koha kindlustab kursuse eest tasumine.

Peale registreerimist saadame sulle meilile info kursuse tasumise kohta. Sinu koha kindlustab õigeaegne tasumine.

ep-consulting-graphics-02.png
DSC_0351_edited.jpg
registreeri

Kontakt

ep-consulting-graphics-02.png

Kui sul on programmi sisu või korralduse kohta küsimusi, siis anna mulle neist julgesti märku aadressil evelyn.soidla@epconsulting.ee või telefonil+372 502 9443.  

 

Kohtumiseni kursusel!

© 2023 EP Consulting Services OÜ

bottom of page