top of page

Coachivas stiilis õppija arengu toetamine on tuleviku koolitaja üldoskus

Kaasautorid: Evelyn Soidla ja Kaire Viil

Evelyn Soidla

Kaire ViilTäiskasvanute koolitamise oluline põhiprintsiip on kasutada maksimaalselt grupi potentsiaali ning luua teadmised ja uued vaatenurgad koostöös. Koolitaja on nii kontakt- kui veebiõppes oma grupi sees, mitte (domineerivalt) nende ees. Grupis on mitmekülgsete teadmiste ja kogemustaga eksperte ning koolitaja roll on teadlikkust luues igaüht kaasata ning olla eri vaadete korral hinnanguvaba ja toetav.

Selleks, et õppijad sooviksid ja söandaksid kõik asjakohased mõtted välja öelda, on oluline psühholoogiline turvatunne. Koolitaja saab seda juba enne õppe alustamist luua – saata tervituskiri, olla juba esimest õppijate saabumist kohal ning näidata igaühele, et on väga oodatud õppima. Koostöösuhte loomine algab juba enne pärisõpet.

Inimene tunneb end kindlalt, kui teab, kellega ta koostööd teeb. Seetõttu on oluline, et ta esialgu vähemalt oma lähikonnas istujatega tuttavamaks saab ning tunneb juba algusest peale juhendaja toetust ja igaühe kohtlemist võrdväärse mõtlemispartnerina.

Motivatsiooni tekkimiseks peab inimene leidma esmalt sisemise motivatsiooni, siis välise motivatsiooni. Seega on oluline, et koolitaja aitab mõttepartnerina kaasa hetkeolukorra kaardistamisega ning eesmärkide püstitamisega, sest õppija peab tundma, et tema vajadusi võetakse arvesse ning see, mida ta õpib, on talle oluline ja toob kasu. Motivatsiooni hoidmisel on oluline kaasatus, kompetentsustunne ning autonoomia. Igal koolitusel on kava ja õpiväljundid, kuid eesmärgistamisele ja tulemuste eest vastutuse võtmisele tasub kohtumise alguses aega võtta. Milliste kavatsustega õppija tuleb ning kuidas ta õpitakistused ületab? Millised on teda toetavad tegurid ja uskumused?

Mõelda saab kõige paremini vaikuses ning ära karda pikki pause. Sisukamad vastused ja ideed tulevadki siis, kui õppijad on saanud süvamõelda ja analüüsida. Peaaegu igasse koolitusse sobib lahenduskeskne meetod, näiteks coachingus väga levinud GROW-mudel. Sellele tuginedes saab mõtiskleda nii iseseisvalt kui grupis. GROW on akronüüm ning iga tähe juurde saad mõelda süvamõtlemist ja elluviimist ärgitavad küsimused.

Coachivas stiilis õppimine on teekond, kus läbi mõjusate küsimuste püstitatakse õpieesmärgid, luuakse teadlikkus ja antakse vastutus oma õppimise eest. See on kahepoolne mõttepartnerlus partnerlus, mis jõustab ja suunab eesmärkide elluviimisele.

Coachivas stiilis õppimine on teekond, kus läbi mõjusate küsimuste püstitatakse õpieesmärgid, luuakse teadlikkus ja antakse vastutus oma õppimise eest. See on kahepoolne mõttepartnerlus partnerlus, mis jõustab ja suunab eesmärkide elluviimisele.

----


Tunne julgelt kogu koolituse jooksul huvi selle vastu, kuidas su õppijal läheb ning millist toetust ta vajab. Arvesta eri õpistiilidega ning erinevate vajadustega, liikumine soosib mõttetegevust ja suhtlemist. Ajusõbralik õppimine on see, kui õppija saab uut infot vanale nn `laduda` ning kogetut reflekteerida ja mõtted vajadusel üles märkida. Jäta päeva lõpus õpitu läbimõtestamiseks piisavalt aega. Kasuta lõpuringi ka endale sisuka tagasiside saamiseks, et materjali veelgi tõhusamaks disainida ning ennast inimesena (koolitajana) veelgi paremaks muuta.


2022 mai
Comments


bottom of page